Meer informatie??

Vul het contactformulier in of bel onderstaand nummer of kom gewoon langs tijdens onze trainingstijden.

Een proefles aanvragen kan via deze LINK  DOJO Rijswijk

  De Altis, Zaal C (Lotus Dojo) | De Bruyn Kopsstraat 1 | Rijswijk


  DOJO Hoek van Holland

  Sporthal Hoekstee | Mercatorweg 50 | Hoek van Holland

  Algemene info: 06 – 486 199 85

  Vertrouwenspersoon

  Stichting Aikido Shin Ki Tai is aangesloten bij de JBN. De vertrouwenspersoon (VCP) is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de JBN. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Vanuit de bevoegdheid vertrouwenswerk kan bij deze persoon, die opereert namens de bestuurder of directie van de bond, direct een melding gedaan worden.


  Donaties

  Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. U kunt ons financieel steunen via IBAN NL27 INGB 0006 9087 47 t.n.v. Stichting Aikido “Shin Ki Tai”.