POLICY

Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van Stichting Aikido “Shin Ki Tai” gevestigd te Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63538164. Bij Stichting Aikido “Shin Ki Tai” kun je o.a. Aikido-lessen volgen tegen een vastgestelde vergoeding. Stichting Aikido “Shin Ki Tai” hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cursisten en deelnemers van door de stichting georganiseerde lessen en stages. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je Privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Aikido “Shin Ki Tai” bewaart en verwerkt persoonlijke gegevens van cursisten en deelnemers van door de stichting georganiseerde lessen en stages. Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij vragen persoonsgegevens bij inschrijving d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier.  In het kader van je inschrijving verwerkt Stichting Aikido “Shin Ki Tai” de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;

Adresgegevens;

Telefoonnummers, e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);

Eventuele toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en video’s waarop je zichtbaar bent op de website en Facebook;

Soort inschrijving (Stichtingsbestuurslid, Kids Class, Volwassenen, 55+, ZekerBewegen, stage-deelnemer, Introductiecursus, Donateur).

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) voor de volgende doeleinden:

De uitvoering van je inschrijving bij Stichting Aikido “Shin Ki Tai”.

Het versturen van mededelingen van Stichting Aikido “Shin Ki Tai”.

Het innen van het lesgeld door de (2e) penningmeester van Stichting Aikido “Shin Ki Tai”.

Het organiseren van deelname aan aikido-stages.

Deze gegevens worden vernietigd uiterlijk twee jaar na: opzegging van de lessen/beëindiging donateurschap dan wel lidmaatschap stichtingsbestuur/datum stage vernietigd.

Van deelnemers aan de door Stichting Aikido “Shin Ki Tai” georganiseerde stages worden de volgende gegevens verwerkt:

De naam, e-mailadres en thuis-dojo van een deelnemer

Soort stage

Deze gegevens kunnen (mogelijk) gebruikt worden om een uitnodiging te sturen voor een volgende stage.

Deze gegevens worden uiterlijk twee jaar na de organisatie datum van de laatst deelgenomen stage vernietigd.

Cookies en de verwerking van gegevens op de Shin Ki Tai website.

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.”

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Meer achtergrondinformatie met betrekking tot cookies is te vinden op:

https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/

Beveiligingsmaatregelen

Om je persoonlijke gegevens te beschermen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen:

Bestuur en vrijwilligers mogen gebruik maken van privé apparatuur, mits deze is voorzien van bijgewerkte antivirussoftware, toegangscontrole via wachtwoord, er een back-up is van de verenigingsgegevens, en, bij einde van de activiteiten als bestuurslid of vrijwilliger, de persoonlijke gegevens vernietigd worden.

Toegang tot de persoonsgegevens is gebaseerd op rollen die personen binnen Stichting Aikido “Shin Ki Tai” vervullen en nodig hebben om die functie uit te voeren.

Alle bestanden met persoonlijke gegevens zijn versleuteld.

Inschrijfformulieren worden zorgvuldig opgeborgen en achter slot en grendel bewaard.

Verzending van e-mail aan alle ingeschreven leerlingen gebeurt onder BCC.

Foto’s en video’s van cursisten worden uitsluitend gemaakt en gepubliceerd worden na schriftelijke toestemming van de cursist (of ouder/voogd).

Tijdens stages worden mogelijk foto’s en/of video’s gemaakt die op social media kunnen worden geplaatst. Als u deelneemt aan een stage en hier bezwaar tegen hebt kunt u dit vooraf bekend maken bij de organisatoren.

Externe verwerkers

Stichting Aikido “Shin Ki Tai” maakt gebruik van een website (https://www.shinkitai.nl) , een Facebook pagina (https://www.facebook.com/AikidoShinKiTai). Hier kunnen foto’s en video’s geplaatst worden. Toestemming hiervoor kan altijd ingetrokken worden bij de secretaris.

Stichting Aikido “Shin Ki Tai” zal geen persoonlijke informatie aan derde partijen verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:

Je ons hiervoor toestemming hebt gegeven;

We dit wettelijk verplicht zijn en het toegestaan is.

Informatie, wijziging, bezwaar

Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en je kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Ook als je meer informatie wilt over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, vragen hebt naar aanleiding van deze Privacyverklaring of bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw gegevens door ons of door een van onze verwerkers. Neem hiervoor contact op met de secretaris. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, als de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat het in deze Privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze Privacyverklaring regelmatig te bekijken.