(Heart, Ki and Body as One)

“Within the flow of life, human beings must link themselves to the cosmos.

All phenomenal existence is in ceaseless flux yet bound together through the three elements of Heart, Ki and Body.

This is the basis of existence, Aikido is a vehicle to unify ‘heart’ and body, to link oneself to the energy of the universe, and to establish a bond between universal vitality and each human being. In Aikido, one’s thoughts are centered on the harmonization of heart, Ki and body. This is where unlimited, vital energy is generated.”

From “The Art of Aikido” – Kisshomaru Ueshiba

Ki: breath, life force, vital – or spiritual energy that is part of all existence.

(Hart, Ki  en het Lichaam als Eén )

“In de stroom van het leven, is het goed contact te maken met de kosmos.

Al het fenomenale bestaan is onophoudelijk met elkaar verbonden door middel van de drie elementen van Geest, Ki en Lichaam.

Dit is de basis van het bestaan, Aikido is een instrument waarin het lichaam en hart/ziel samen komen, om te verbinden aan de energie van het universum, en een band tussen universele levenskracht en ieder mens vast te stellen. In Aikido zijn de gedachten gericht op de harmonisatie van de geest, Ki en lichaam. Hier wordt onbeperkte, vitale energie, opgewekt .”

Vrij vertaald uit het book “The Art of Aikido” – Kisshomaru Ueshiba

 

Ki: adem, levenskracht, vitale – of spirituele energie dat deel uitmaakt van alles wat bestaat.

aikido shinkitai