VOOR WIE?

Een workshop Aikido is interessant voor bedrijven, instellingen en particulieren.

WAAROM?

Denk daarbij aan teambuilding, bedrijfsmanagement of ‘just for fun’. De term ‘alle neuzen dezelfde kant op’ komt hierbij letterlijk aan de orde en is terug te vinden in het woord ‘Ai’. Dit betekent zoveel als ‘harmonie’.

HOE?

Door middel van het gebruik van aikido technieken en (houten) wapens als weerspiegeling van dagelijkse situaties.

Voor nadere informatie m.b.t. dit onderwerp, kunt u direct contact met ons opnemen.


FOR WHO?

A workshop Aikido can be interesting for companies, institutions and individuals .

WHY?

Like teambuilding, business management,  or just for fun. ‘Look in the same direction’ is the main theme in this workshop and can be found in the word ‘Ai’. Which means ‘harmony’

HOW?

By use of aikido techniques and (wooden) weapons we copy situations from daily life and how to deal with them.

For further information about this topic, please  contact us.

workshop aikido